Θρέψη Ελαιώνα & Λίπανση

Γράφει ο Πρόβατος Αστέριος BSc Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση:

Η θρέψη του ελαιώνα αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μέρος της διαχείρισης του, ειδικά υπό εντατική καλλιέργεια. Η ελιά, όπως και τα περισσότερα άλλα φυτά, αποτελείται από 20 στοιχεία:

Screenshot 2021 04 14 at 12.13.26 PM

Τα οποία είναι όλα απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη και παραγωγή καρπών. Πολυετή φυτά όπως η ελιά έχουν όργανα αποθήκευσης θρεπτικών ουσιών για να τα βοηθήσουν να επαναχρησιμοποιήσουν εύκολα, και ως εκ τούτου οι ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά αυτών των φυτών είναι χαμηλότερες από τα ετήσια φυτά. Σημείο τομής για τους ελαιοπαραγωγούς και τους γεωργούς γενικότερα θα έπρεπε να αποτελεί η αφομοίωση γεωργικών πρακτικών που θα έχουν ως σκοπό την ενσωμάτωση του CO2 ( Διοξείδιο του άνθρακα ) της ατμόσφαιρας στο εσωτερικό του εδάφους για την εκμετάλλευση του στην καλλιέργεια. Όσον αφορά τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά μεγάλες ποσότητες αυτών διοχετεύονται και απορροφώνται από τα δέντρα με σκοπό στην ανάπτυξη των καρπών και πολλές φορές και σε κλαδιά των οποία μετέπειτα θα κλαδευτούν. Κατά συνέπεια, τα ορυκτά εξαντλούνται από το έδαφος και πρέπει να αναπληρώνονται προκειμένου τα δένδρα να διατηρούνται σε επαρκή διατροφική κατάσταση. Από τα 17 θρεπτικά συστατικά που απορροφώνται από το διάλυμα εδάφους, το Άζωτο, ο Φώσφορος και το Κάλιο λαμβάνονται στις μεγαλύτερες ποσότητες και είναι τα σημαντικότερα τόσο από την άποψη της διατροφής και της λίπανσης του ελαιώνα όσο και από την άποψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, ειδικά υπό εντατική καλλιέργεια. Η ανεπάρκεια ενός εκ των σημαντικότερων θρεπτικών συστατικών φυσικά θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην απόδοση του ελαιώνα όσο και στην μετέπειτα ποιότητα που παραγόμενου ελαιόλαδου. Κίνδυνοι ωστόσο κρύβονται και στην εκτεταμένη υπερφόρτωση με θρεπτικά συστατικά τόσο για τσέπη του παραγωγού όσο και για το περιβάλλον καθώς λανθασμένα έχει δημιουργηθεί η εντύπωση πως όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και εντατικότερη είναι η θρέψη του ελαιώνα με την εφαρμογή χημικών συνθετικών λιπασμάτων τόσο το καλύτερο, χωρίς ωστόσο να υπολογίζεται εάν υπάρχει επάρκεια ορισμένων θρεπτικών συστατικών στο έδαφος ή και ποια η ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών από το χώμα και μετέπειτα διοχέτευσής τους στην ρίζα του δέντρου.

Διαβάστε περισσότερα πατώντας το link παρακάτω και κατεβάζοντας όλο το άρθρο σε μορφή PDF.

Διαβάστε επίσης: